Klauzula Informacyjna dla Przetwarzania Danych Osobowych (RODO)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zopteo Michał Kukla z siedzibą w Zawoja 1847, 34-222 Zawoja, adres e-mail: rodo@zopteo.pl (dalej jako “ADO”).
 2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym/którą można się skontaktować pod adresem: rodo@zopteo.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie: e-mail, imię i nazwisko, nazwa firmy, siedziba firmy; zostały pozyskane z formularzy dostępnych na stronie https://myvenue.pl (dalej Platforma) lub ogólnodostępnych informacji (strona internetowa obiektu, rejestr CEIDG).
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług wyświetlania wizytówki w Platformie oraz na wysyłanie informacji handlowych i marketingowych, w przypadku wyrażenia na to zgody.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby korzystające z Platformy oraz działy księgowy, IT, prawny.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich z uwagi na korzystanie przez ADO z serwisów Mailchimp, Google oraz Facebook.
 7. Może Pan/Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państw trzecich.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia umowy świadczenia usług w Platformie, najpóźniej do czasu wygaśnięcia uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, a w przypadku wyrażenia zgody na wysyłanie informacji handlowych i marketingowych, do czasu wycofania tej zgody.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.
 10. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych bez podania przyczyny, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego.
 11. W dowolnym momencie ma Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
 13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, zgodnie z regulaminem dostępnym pod adresem https://myvenue.pl/regulamin (dalej “Regulamin”). Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będą takie, jak opisane w Regulaminie.
 14. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 15. W przypadku zmiany treści niniejszej klauzuli informacyjnej poinformujemy Panią/Pana o tym fakcie w Platformie oraz przez wysyłkę wiadomości na podany przy rejestracji adres e-mail.